Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 06.10.2015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, që të bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror më së largu deri më datë 16.10.2015

Studentët e rinj të cilët janë pranuar për vitin akademik 2015/2016 duhet ta regjistrojnë vitin më së largu deri më datë 16.10.2015.

Shërbimi i studentëve