Njoftohen të gjithë studentët e rregullt të FSI-së se paraqitja e provimeve fillon nga data 03.11.2014 deri më 07.11.2014, ndërsa afati i provimeve fillon nga 10.11.2014 dhe mbaron me 27.11.2014
Shërbimi studentor