FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë studentet se provimi nga lënda Stil i shkrimit Akademikdo te mbahet me daten 03.12.2013 ne ora 13:00

Me respekt prof. i lëndes:dr Agim Zogaj