FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.


Studentët janë të obliguar që të bëjnë pagesën e semestrit deri më datën e cekur në njoftimin e mëhershëm (22.12.2011).
Studentët e rregullt janë të obliguar t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve në mënyrë që të kenë mundësi për ta vërtetuar semestrin.
Paraqitja e provimeve për afatin e janarit fillon më datë 03.01.2012 deri më datë 12.01.2012
Provimet fillojnë më datë 16.01.2012 dhe përfundojnë më datë 03.02.2012
DEKANATI