FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 31.12.2013

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i –I-rë për vitin akademik 2013/2014 përfundon më datë 16.01.2014 (e enjte). Semestri i –II-të fillon më datë 18.02.2014 (e martë).

Studentët janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve përkatëse para përfundimit të semestrit. Gjithashtu, studentë të cilët nuk e kanë paguar ende semestrin duhet ta paguajnë deri më datë 10.01.2014, përndryshe nuk mund t’i marrin nënshkrimet.

Dekanati