Njoftohen studentët e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë se me datën 14.04.2014, ditën e hënë, duke filluar nga ora 11:00h, bëhet fotografimi i absolventëve për pano mu në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.

(Pas kërkesës sonë për shumë arsye, fotografisti na mundësoi që ta realizojmë këtë proces në objektin e Fakultit tonë).

Verejtje: Të gjithë studentët të cilët kanë kaluar me provime në vitin e IV-të, gëzojnë të drejtën që t’iu bashkangjiten absolventave në fotografim (qoftë të rregullt apo me korrospodencë), ndërsa studentët te cilët kanë mbet me provime nën vitin e IV-të, nuk gëzojnë të drejtën për fotografim për pano sikurse studentët të cilët momentalisht janë me provime në vitin e IV-të. Çmimi për fotografim është 6€, me këtë çmim bëhen: panoja e madhe me profesorë dhe koleg-e, dy fotografi normale dhe 4 foto të vogla (për dokumentacion si psh. fotot e indexit).

Me respekt: Fakulteti i studimeve Islame, Prishtinë