Njohtohen studentët e FSI-së se që nga datë 28.10.2014, profesoresha Vaxhide Podvorica do të mbajë orët e Fikh’ut në zëvendësim të përkohshëm.
Dekanati
27.10.2014