Njoftohen absolventet (viti i IV-të) i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtin se pas paknaqësive të shumta te studentëve përkatësisht absolventëve është ANULUAR fotografimi i mëparshëm për pano dhe duhet të përseritet edhe njëherë.

Me datën 07/08/09.05.2014 (dita e merkurë, e enjëte dhe e premte, pra tri dit radhazi) bëhet fotografimi i absolventëve (viti i IV-të) tek FOTO CANON-i i cili gjindet pas teatrit, studio CANON punon prej orës 08:00h gjer në ora 20:00h e mbrëmjes (pra tri dit radhazi).

Vërejtej:

·        Fotografimi zgjat vetëm 3(tri) ditë, vonesat apo kërkesat e më pasme nuk pranohen por vazhdohet punimi në Pano.

·        Të gjithë studentët të cilët kanë kaluar me provime në vitin e IV-të, gëzojnë të drejtën që t’iu bashkangjiten absolventave në fotografim (qoftë të rregullt apo me korrospodencë), ndërsa studentët te cilët kanë mbet me provime nën vitin e IV-të, nuk gëzojnë të drejtën për fotografim për pano sikurse studentët të cilët momentalisht janë me provime në vitin e IV-të.

·        Çmimi për fotografim (komplet me Pano) është 5€.

·        Për cdo inf. që iu intereson më shumë mund të kontaktoni në: 044/049 618 474.