Për studentët e pranuar në afatin e dytë
Viti akademik 2013/2014

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë pranuar në FSI në afatin e dytë që ta bëjnë regjistrimin e vitit deri më datë 04.10.2013

Dekanati