Njoftojmë studentët se provimi nga lënda Akaid-I-dhe –II- do të mbahet me datën 25.11.2015 në ora 14:00
Nga shërbimi studentor Data:21.11.2015