Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik, se më datë 09.05.2019 është ditë pushimi.

Dekanati

FSI