Prishtinë, 08.10.2019

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Mirsad Aslani mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Historia dhe të drejtat e shoqërive pluraliste dhe multireligjioze nën juridiksionin e Perandorisë Osmane”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 25.10.2019, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI