Prishtinë, 12.11.2019
Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Nëntorit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 14.11.2019 dhe mbaron me 20.11.2019

· Provimet fillojnë me 21.11.2019 dhe mbarojnë me 03.12.2019

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë