Bashkëisa Islame e Republikës së Kosovës 

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME 

Prishtinë, 04.12.2015 

 Njoftohen studentët e vitit të –II-të, -III-të, dhe –IV-t të cilët nuk kanë arritur kushtin për regjistrimin e vitit vijues, se mund ta regjistrojnë vitin vijues (semestrin) në mënyrë që të kenë mundësi të futen në provime në afatin e janarit. Ky përjashtim bëhet vetëm për këtë vit akademik. 

Studentët janë të obliguar që deri në afatin e qershorit të përfundojnë të gjitha provimet e vitit paraprak. Në afatin e qershorit nuk mund të hyjnë në provimet e vitit aktual pa përfunduar të gjitha provimet e vitit paraprak. 

 

Dekanati