Prishtinë, 12.12.2019

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për marrjen e diplomës, se më datë 19.12.2019, duke filluar nga ora 15.00, do të bëhet shpërndarja e diplomave me një ceremoni zyrtare të organizuar nga dekanati.

Shpërndarja e diplomave bëhet në Fakultetin e Studimeve Islame, Salla e Konferencave, kati i tretë.

Dekanati,
FSI