Njoftohen studentët e nivelit Master, se orari i provimeve në afatin e Janarit, është si vijon:

       •     Paraqitja e provimeve fillon me 30.01.2020 dhe mbaron me 07.02.2020
       •     Provimet fillojnë me 10.02.2020 dhe mbarojnë me 21.02.2020
       •     Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
       •     Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë
27.01.2020