Prishtinë 14.02.2020

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Kasam Muhamedi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Koncepti i Ithtarëve të Librit sipas Kuranit dhe traditës profetike, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 27.02.2020, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1.Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, kryetar

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar

3. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, mentor

DEKANATI