Prishtinë, 20.02.2020

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati i fundit për pagesën e semestrit : -II- IV-VI- VIII , është deri me 26.02.2020.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor