Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË

Data: 09.12.2015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se:

* Paraqitja e provimeve të afatit të janarit fillon nga data: 04.01.2016, deri më:14.01.2016.

* Provimet fillojnë më: 18.01.2016 dhe përfundojnë më: 12.02.2016.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi studentor