Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- do të mbahet me datën: 27.07.2020 në ora 10:15.

 

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besim Mehmeti