Prishtinë, 09.09.2020

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Zekerijah Tërnavambron temën e diplomës të nivelit master me titull “Respektimi i rregullave të luftës sipas Islamit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 22.09.2020, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, kryetar
  2. Prof. dr. Nazmi Maliqi, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI