Prishtinë, 09.09.2020

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Feim Hoxha mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Dëshmitarët e Jehovait – Përhapja dhe ndikimi i tyre në trojet shqiptare, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 24.09.2020, duke filluar nga ora 11:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI