Prishtinë, 12.10.2020

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Faton Bytyqi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Mësim-besimi në shkollat publike sfidat dhe nevoja e implementimi në shoqërinë kosovare, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 20.10.2020, duke filluar nga ora 13:30

 

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Naser Ramadani, anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

 

DEKANATI