Prishtinë, 06.11.2020

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Nëntorit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 09.11.2020 dhe mbaron me 13.11.2020

· Provimet fillojnë me 16.11.2020 dhe mbarojnë me 30.11.2020

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë