Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

12.02.2021

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i -II-të i vitit akademik 2020/2021 fillon më datë 22.02.2021 (e hënë). Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net)

Ndërsa sa i përket formës së organizimit të ligjëratave, ju njoftojmë se deri më tani nuk kemi pranuar ndonjë njoftim zyrtar nga instancat përgjegjëse për ndryshimin e organizimit të procesit mësimor. Për ndonjë ndryshim eventual do të njotoheni me kohë

 

Dekanati,

FSI