15.04.2021, Prishtine

 

Njoftim per orarin e kollekfiumit të -I-rë, semestri veror, viti akademik 2020/2021

 

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2020/2021, semestri veror, do të mbahet nga data 21.04.2021 deri më datë 27.04.2021.

Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Kollekfiumet do të mbahen në objektin e Fakultetit, me prezencë fizike, duke pasur parasysh respektimin e rekomandimeve për mbrojtje nga virusi Covid-19.

 

Dekanati,

FSI