02.06.2021, Prishtine

NJOFTIM

Për semestrin e II-të,

Master 2021

 

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master të FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 08.06.2021 (e martë) përfundon semestri i II-të për vitin akademik 2020/2021.

Afati i paraqitjes së provimeve për afatin e Qershorit, fillon prej datës 07.06.2021 deri më datën 11.06.2021.

Provimet do të fillojnë me 21.06.2021 dhe do të përfundojnë me 02.07.2021.

Studentët e kanë për obligim që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri si dhe të bëjnë të gjitha pagesat deri me datën 08.06.2021, përndryshe nuk kanë të drejtë të paraqesin provimet. Datat e provimeve do t’i gjeni me kohë në web-faqen e fakultetit: http://www.fsi92.net/

 

Dekanati,

FSI