03.06.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, se duke filluar nga afati i Janarit/2022, mundësia e paraqitjes së provimeve në sistem do të jetë vetëm për ata studentë të cilët kanë përfunduar provimet e viteve paraprake, prandaj luteni që në afatet të cilat i keni në dispozicion nga tani, t’i shfrytëzoni për eliminimin e provimeve të viteve paraprake.

P.S. Duke filluar nga afati i Janarit / 2022, nëse mbetet një provim i vitit paraprak i pa përfunduar, sistemi nuk jep mundësi të paraqitjes së provimeve të vitit vijues.

 

Dekanati,

FSI