08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Vait Nikaj mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kontributi i imamëve në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit dhe arsimit fetar në trevën e Ulqinit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 15. 07. 2021, duke filluar nga ora 14:00

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

 

DEKANATI