Prishtinë, 11.01.2016

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i –I-rë (dimëror) për vitit akademik 2015/2016 përfudnon më datë 15.01.2016

Semestri i –II-të (veror) fillon më datë 15.02.2016

Studentët kanë për obligim që gjatë kësaj jave të marrin nënshkrimet nga profesorët ku kanë ndjekur ligjërata, në mënyrë që të kenë mundësi të vërtetimit të semestrit.

Dekanati