Njoftohen të gjithë studentët e nivelit BA, programi “Teologji Islame” të cilët janë pranuar në afatin e parë (2021/2022), se afati i fundit për regjistrimin e semestrit të -I-rë për vitin akademik 2021/2022 është data 10.09.2021.
Studentët të cilët nuk e bëjnë regjistrimin ju humbet e drejta për të studiuar në FSI.
Dekanati,
07.09.2021