Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit 2021, Niveli Master:

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data: 13. 09. 2021, deri më: 2021.
  • Provimet fillojnë më: 20. 09. 2021.
  • Paraqitja e provimit është 5€ (pesë euro) për provim, pagesa
    bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
    Shërbimi studentor