Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2021

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data: 02. 09. 2021, deri më: 08. 09. 2021.
  • Provimet fillojnë më: 10. 09. 2021 .
  • Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
    Me respekt, shërbimi studentor