Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2021, të cilët janë të interesuar për marrjen e diplomës, që deri më datë 09.12.2021, të përfundojnë të gjitha procedurat e kërkuara nga Fakulteti, në mënyrë që të pajisen me diplomë.

Për kohën e shpërndarjes së diplomave do të informoheni me kohë.

Dekanati,

FSI