Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët, të rregullt dhe me korrespondencë, të cilët nuk e kanë përzgjedhur akoma njërën nga lëndët zgjedhore, në kuadër të programit në semestrin dimëror, që më së largu deri më datë 16.12.2021, të përcaktohen se cilën lëndë do ta përzgjedhin.

Përgjedhja e lëndës bëhet te referenti i Fakultetit.

Dekanati, FSI