Prishtinë, 19.05.2016

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i –II-të për vitin akademik 2015/2016 përfundon më datë 27.05.2016.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat e kanë dëgjuar gjatë këtij semestri, në të kundërtën nuk mund t’i paraqesin provimet në afatin e qershorit.

Provimet, për afatin e qershorit-2016, fillojnë më datë 08.06.2016

Shërbimi për studentë