Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së të cilët ende nuk janë regjistruar në SEVS (Sistemi Elektronik i Vlerësimit të Studentit), që më së larg deri më datë 13.01.2022 të lajmërohen në zyrën e IT-së për regjistrim, me vete të merrni edhe index-in. 

Studentë të cilët nuk regjistrohen në sistem nuk mund të bëjnë paraqitjen e provimeve të janarit. 

Dekanati, FSI