FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

Njoftojmë studentët e FSI-së, orari i provimeve për afatin e Janarit/ 2022

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 17.01.2022, deri më: 27.01.2022.

* Provimet fillojnë më: 31.01.2022 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet (përjashtim bëjnë studentët e vitit të parë).

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor