Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master të FSI-së si dhe stafi akademik se semestri dimëror (Sem I) për vitin akademik 2021/2022 përfundon më datë 04.02.2022.

  • Provimet per afatin e Janarit do të fillojnë më 07.02.2022 dhe do të përfundojnë më 18.02.2022.
  • Për datën e fillimit të semestrit të dytë do t’ju njoftojmë me kohë.
  • Orarin e provimeve do ta gjeni ne ditët në vijim në web-faqen e Fakultetit (https://fsi-edu.net/)

Dekanati,                                                                                                          

FSI