Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 11.04.2022 ( e hënë) është ditë pushimi.

Provimet e parapara do të mbahen sipas orarit të përcaktuar më herët.

Dekanati,

FSI