Prishtinë. 21. 10. 2022

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Leutrim Kurteshi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Mesatarja Islame përballë çdo ekstremizmi”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 27. 10. 2022, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, kryetar

2. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI