Prishtinë, 24.10.2022

Njoftohen studentët e vitit të parë 2022/2023, të rregullt dhe me korrespondencë, se duke filluar nga nesër, 25.10.2022, e deri më datë 13.10.2022, të paraqiten te zyra e IT-së së Fakultetit për të bërë foton e ID-së dhe plotësim të dokumentacionit tjetër.

Procesi i fotografimit realizohet nga ora 13.00 deri në ora 15.00

Studentët të cilët nuk paraqiten në këtë orar dhe kalon afati pa e realizuar fotografimin, për të marr ID-në duhet vet të bëjnë foton!

Dekanati, FSI