Njoftojmë studentët e Nivelit Master për afatin e Qershorit 2016 me sa vijon:
 
* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 30.05.2016, deri më: 08.06.2016.
* Provimet fillojnë më: 09.06.2016 dhe përfundojnë më 20.06.2016:
* Paraqitja dhe pagesa për provim bëhet në administratë.
* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
 
Shërbimi për studentë