Prishtinë, 08.11.2022

Në bazë të vendimit nr. 318/22 të komisionit për zgjedhjen e studentit tutor për vitin akademik 2022/2023, njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se studentja Anisa HOTI është zgjedhur student tutor.