Prishtinë, 15. 12. 2022

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Zekir Shala mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Udhëheqja e Omer Ibën Hatabit r.a. dhe reformat administrative në kohën e tij”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 22. 12. 2022, duke filluar nga ora 11:30

Komisioni:

1. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar

2. Prof. ass dr. Lulzim Esati, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI