Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Fetije Gashi-Gërbeshi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Gruaja në shtypin shqiptar islam (1920-2020)”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 27. 12. 2022, duke filluar nga ora 14:00

Komisioni: 

1. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, kryetar 

2. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti, anëtar  

3. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, mentor