Prishtinë, 30.12.2022

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datat 02 dhe 03.01.2023 (e hënë dhe e martë) janë ditë pushimi.

Dekanati