Njoftojmë se provimi nga lënda Sociologji -III- do të mbahet me datën: 16.02.2023në ora 11:00