Prishtinë, 23.06.2016

Njoftojmë studentet te cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda , HDSH e vitit te –II-(dytë),se provimi do te mbahet me datën:30.06.2016 në ora 12:00.

Nga profesori i lëndës: Ajni Sinani