Prishtinë, 22. 02. 2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Abdullah Bahtiri mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kontributi i sahabëve në ruajtjen e hadithit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 02. 03. 2023, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI